TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Trang chủ > TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Sứ mệnh VinaENPA

  1. Sứ mệnh đối với Khách hàng: Công ty cam kết đem lại cho Khách sự “An Tâm, Tin Tưởng” khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp từ Công ty.
  2. Sứ mệnh đối với Nhà cung cấp: Công ty cam kết đem lại sự hợp tác, hài hòa cùng phát triển và gắn kết vì sự phát triển chung của các bên.
  3. Sứ mệnh đối với người lao động: Công ty cam kết tạo môi trường làm việc nghiêm túc, phát huy hết khả năng của mỗi nhân sự, đem lại sự “An Tâm, Ổn định” trong công việc. Gắn lợi ích của Công ty với mỗi cá nhân.
  4. Sứ mệnh đối với Cổ đông: Công ty cam kết nâng cao giá trị trên mỗi cổ phiếu qua từng năm và duy trì mức lợi tức tối thiểu 5%/năm kể từ năm 2020.
  5. Sứ mệnh đối với Cộng đồng, xã hội: Công ty cam kết đóng góp những giá trị thực cho sự phát triển của Cộng đồng.