NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ

Trang chủ > NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ

Nguyên tắc quản trị VinaENPA

Đức trị + Pháp trị + Kỹ Trị => Thiện, Nghiêm, Khoa .

Đức trị: Dùng tâm hướng thiện lãnh đạo cấp dưới ở mọi cấp bậc, hướng tới việc dẫn dắt nhân sự bằng tâm và thu phục quân bằng tình người.

Pháp trị: Văn bản hóa Quy định, quy chế công ty để điều hành quản trị, hướng đến việc mọi thành viên Công ty phải tuân thủ.

Kỹ trị: Dùng các biện pháp, kỹ thuật quản trị khoa học, ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản trị, các công cụ quản trị tiên tiến BSC, Kaizen, KPI, ISO nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh