GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trang chủ > GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Triết lý kinh doanh của Chúng tôi là VinaENPA Chung Sức Vươn Xa, Công ty chúng tôi mong muốn được làm bạn đồng hành cùng chung sức vươn xa với các đối tác. Mỗi thành viên VinaENPA đều là mắt xích quan trọng giúp sức cho Con Tàu VinaENPA vươn xa ra thế giới.

Giá trị cốt lõi

“Tín + Tâm = An Tâm, Tin Tưởng” khi nhắc đến VinaENPA là nhắc đến sự “An Tâm, Tin Tưởng”.

Tín: Giữ chữ tín từ việc nhỏ nhất

Tâm: Mọi việc làm, hành động hướng đến tâm hướng thiện